Homepage efekt

8. Výstava 2007 Dvůr Králové nad Labem /2007/


Dámy a pánové, vážení přítomní,

mám tu čest uvést dnešní výstavu, výstavu třech navzájem léta spřízněných umělců, kteří se dnes spolu vůbec neprezentují poprvé. Osobně jsem jejich tvorbu poznal na výstavách Ecolife v ND na Vinohradech v Praze, kde pokaždé vystavovali společně. Pod titulem onych výstav bylo heslo,, Zlaté české ruce” – výtvarné umění sice vyjadřuje představy svých tvůrců, ale ty přece musí vytvořit právě takové ,,zlaté a šikovné ruce”. Tvorba zde prezentovaných umělců je vskutku výborně zvládnuté základní výtvarné řemeslo –


 

malíře Václava Josefa Andrleho, sochaře Jiřího Fürsta a keramičky Evy Ďurčové.

Mluvčím a vůdčím duchem trojice je pan d-r Andrle, který je d-rem filosofie a CSc. původní profesí sociolog a etnolog, ale zároveň po celý život srdcem a duší rozený umělec. Ve své tvorbě nezapře filosofa jeho plastické malby mají sice podáním poměrně jednoduchou moderní lyričnost, ale obsahem sdělují značnou hloubku kulturní erudice, mnohotvárnost myšlenkových pilířů, na kterých stojí naše civilizace, lépe řečeno hloubku vzdělání zažitou k životní moudrosti. Dokonce uspořádání obrazů promítá posloupnost zrání lidské kultury v jakési historické souvislosti. Každý jednotlivý obrázek pana d-ra Andrleho je prostoupen tou hlubší inspirací a imaginací, podněcuje k zamyšlení až k meditaci a stává se zvláštním zážitkem pro založením hlubšího diváka. Pro informaci přítomných, pan d-r Andrle začal vystavovat ve Staré Boleslavi v roce 63 a 64, ale teprve od roku 1993 vystavuje intenzivněji po celé republice a vystavoval také v Německu, Itálii, Chorvatsku a jeho obrazy jsou v různých soukromých sbírkách v ČR, USA, Francii, Itálii, Holandsku, Německu, Rusku a dokonce i v Austrálii. Studoval malbu sice jen v lidové škole umění a soukromě po jednom roce ve Vídni a Paříži, ale jeho studium na FF UK kvalitativně vyrovnává možností Vysoké malířské akademie AVU, neboť ze zájmu navštěvoval přednášky z dějin umění – znalost dějin a světové kultury je v jeho tvorbě evidentní. Od prvních výstav urazil poměrně dlouhou cestu zrání k lapidární sdílnosti a básnické lyričnosti ve tvarech a barvě, takže souhrnem můžeme říci, že jde o tvorbu velmi moderního výrazu a výrazné malířské vyzrálosti s nevšední obsažností. V katalogu velmi výstižně jeho projev charakterizuje d-r Hrabica pod názvem Malíř citlivé barevné duše: ,,Byť bych se snažil sebevíc, nenamaluji nic” – říká Zdeněk Hrabica. ,,Taková zjištění nemám já. Dar zobrazeného či reálného světa je dán totíž jenom nemnoha z nás. Václav Andrle, můj přítel, tento dar má, toto bohatství si nese ve své citlivé duši. Zanícením malováním, svými experimenty ve výtvarné tvorbě stále zřetelněji prokazuje, že život člověka je mnoho vrstevný a bohatý teprve širšími zájmy než je jenom občanská profese a všední konání”.
Druhý vystavující, sochař Jiří Fürst se sice narodil v Českém Brodě, ale mládí prožil v Úvalech, kde navštěvoval výtvarné kurzy ak.mal Vladimíra Vondráčka, pak měl soukromé studium kresby a malby u ak.mal. Heleny Slavíkové. Modelování studoval u ak.soch. Juraje Pleštíka a u ak.soch. Miloše Hrušky. Léta tvořil na zakázku pro film a divadlo u Jana Fabiána. Je zastoupen v soukromých sbírkách po celé Evropě a jednu plastiku má dokonce za vodou tedy v New Yorku. V dnešní době častěji tvoří menší keramická díla a hledá možnosti vyjádření v současných plastických materiálech, přičemž nepřestává ,,zápasit” s kamenem. Zápasí, protože je to svéhlavý Kozoroh a ragbista, činný v tomto sportu i dneska, obhajuje vlastní představy třeba i proti proudu módy a přijatých obecností, je svým. Jeho láskou je oválný tvar i když ho někdy osekává a obohacuje ploškami či zdobí jakými si tajemnými zuby, ale jak říká sám: ,,Ve Vesmíru nejdokonalejším prostorovým tvarem je vejce, hned po ženském zadku, který je k tomu ještě krásný”. Tomu jistě všichni dobře rozumíme, zvláště když mluvíme o základní zdroje umělecké invence a inspirace, nejenom za mlada.

A poslední z trojice – Eva Ďurčová – vystudovala průmyslovou školu keramickou v Bechyni a keramika zůstala její životní láskou. Kdo pracoval na zahradě dobře ví, jak jsme spojeni s hlínou a jak původní, ba prapůvodní pocity zvláštního blaha ten styk s hlínou vyvolává. Její neméně původní ženská smyslnost vymýšlí různě lazurami spoře vyšperkovávané antropomorfní a zvířecí postavičky, kterým vůbec nechybí kouzlo pohádkových bytostí. Její tvarový svět a tvorba nám a zahrádkám zpestřuje šeď každodennosti. Ať jde o žáby, šneky, kočičky či postavičky lidské, vždy na povrch vyvstává hravá inspirace uvnitř nestárnoucí dívčí duše, hrající si s radostí ze života, s pozitivitou základního postoje, který je charakteristický pro všechny lidské Evy a tudíž i pro Evu Ďurčovou.
A tak, domnívám se, že úvodem bylo řečeno dost a všem zde přítomným přeji při následné prohlídce nevšedné osobní zážitky.Export do PDF
článek zobrazen: 2000x

Kontakt

 

PhDr. J. V. Andrle CSs.

Sociolog, etnolog a výtvarník

e-mail: info@obrazy-andrle.cz
tel: 602 313 044

 


Při zájmu o obraz mě prosím kontaktjte a  domluvíme si schůzku s prohlídkou vybraného obrazu.

Výstavy / aktuality

Napište nám

obrazy-andrle.cz
Copyright © 2010-2020 - IamWRS vyroba-www.cz