Homepage efekt

5. Výtvarník Václav J. Andrle - Juraj Himal /2004/


Původně jsem si myslel, že si nebudu nic psát, proto Václava Andrleho znám tak dobře a tak dlouho, že to bude stačit, abych vystihl jeho životní i uměleckou dráhu. Záhy jsem však zjistil, že Václav je osobnost svou podstatou složitá, tak že jsem si své vystoupení nakonec napsal. Jeho dílo, které na této výstavě prezentuje přes 130 obrazů, nebudu zvlášť opětovat. Už proto, že nejsem teoretik výtvarného umění a tedy ani přesně nevím do jaké škatulky, odborně řečeno, do jaké specifické kategorie mám jeho dílo zařadit. V souvislosti s tím si kladu otázku, zda vůbec potřebujeme nějaké kategorie na to, aby naše oči spočinuli nad vydařeným obrazem, který nás při prvním setkání doslova pohltí a udělá nám docela obyčejnou lidskou radost. Jednu kategorii bezpečně znám. A to kategorii prvního dojmu, tedy když mně obraz osloví na první pohled. To je ta kategorie, kdy se člověk rozhodne sám zda se mu dílo líbí nebo ne. A Václav takových obrazů má skutečně mnoho. Kdyby tomu tak nebylo, a malíři by malovali jen více méně pro odbornou kritiku, pak by za rok namalovali pět, možná deset obrazů podle gusta odborníků, ale galerie by je prodávala po celý malířův život.
Při pozornějším studiu obrazů zjistíme, že Václav má tu obrovskou schopnost, že dokáže svým uměním a svým vnímáním sáhnout do nepřeberného bohatství dějin přírody a společnosti. Snad proto v poslední době sklízí úspěchy a i proto se tato jubilejní výstava nazývá Babylon. Jeho práce mají široký záběr, jsou velice pestré a zobrazují skutečné ale i abstraktní formy existence. Také si můžeme na mnohých obrazech všimnout různé až objevné techniky malby. Já osobně žasnu nad jeho šikovností, a objevitelském talentu, pokud jde právě o techniky. Jeho obrazy dýchají vitalitou a vydávají ze sebe nedefinovatelnou energii, která posiluje a dává naději – je to málo, nebo moc. Já si myslím, alespoň podle sebe, že je to hodně .............Václav ve své tvorbě čerpá ze svých zážitků a pocitů, které všichni nějakým způsobem prožíváme, ale neumíme je výtvarným způsobem sdělit. Po pravdě řečeno, má to štěstí, že ho múza políbila už v raném dětství. Při prohlížení jeho obrazů vzpomínám na jeho začátky a vracením se tak 25 – 30 let zpátky a mohu tedy srovnávat, jaký veliký kus cesty Václav ušel. Všichni mi zřejmě dáte za pravdu, že Václav vždy v mnoha věcech překvapoval. Svým myšlením, nápaditostí, rychlými postřehy, znalostmi z různých oborů života, kombinačními schopnostmi, podnikatelským talentem, vynikajícími organizačními schopnostmi a samozřejmě výtvarným mistrovstvím. Kdybych to měl shrnout, tak jde o člověka veskrze nadaného a všestranného. A popravdě řečeno takových lidí přece jenom tolik není. A tak jsem osobně přesvědčen, že nás Václav Andrle ještě v mnohém překvapí.
Jestliže si dnes dámy a pánové připomínáme i jeho životní dráhu pak můžeme právem konstatovat, že Václav Andrle se má čím pochlubit a být hrdý na to, co až dosud vykonal. Proto mu upřímně a ze srdce přejeme další člověčí a umělecký růst, pevné zdraví, elán a dostatek energie, aby všechna svá předsevzetí mohl bezezbytku naplnit.
Co víc může člověk od života očekávat? Ano, samozřejmě, že zdraví a pak ten hřejivý i když zpravidla jen krátký pocit štěstí, když se nám něco povede.
Milý Václave, věř, že Tě všichni máme rádi a proto Ti přejeme, abys těch libých pocitů měl co nejvíce.

                                Dr. Juraj Himal, CSc.
                                 
                                                                                                   vernisáž 2004


Export do PDF
článek zobrazen: 1359x

Kontakt

 

PhDr. J. V. Andrle CSs.

Sociolog, etnolog a výtvarník

e-mail: info@obrazy-andrle.cz
tel: 602 313 044

 


Při zájmu o obraz mě prosím kontaktjte a  domluvíme si schůzku s prohlídkou vybraného obrazu.

Výstavy / aktuality

Napište nám

obrazy-andrle.cz
Copyright © 2010-2020 - IamWRS vyroba-www.cz