Homepage efekt

14. OBRAZY - VIOLA Eva Neumannová /2011/


zahájení – Divadlo Viola 10.února 2011


     V současné výrazně atomizované intelektuální a duchovní atmosféře  společnosti, v hluku doby zavalované informacemi, které často jako smog překrývají skutečné podoby světa,  je umělecká tvorba nepochybně dokladem nutnosti ryze osobní výpovědi o situaci člověka postaveného doprostřed stále tajemného světa.
     Lidská duše se pohybuje mezi obavami z nenadálé ne-lidskosti, kterou představuje zmechanizovan svět, a nadějemi na svět lepší, vzdálený Eden, ráj mající původ v prehistorii, v dávných civilizacích a nyní vyvstávající v hloubi našeho vědomí.
Po staletí budovaná kultura, jež dnešního jedince zformovala, se nyní jeví nedostatečnou, neschopnou vyrovnat se se současnou realitou. Člověk ve snaze porozumět světu mobilizuje smysly i intelekt, obrací se k vlastní i kolektivní zkušenosti, hledá příběhy v historii i symbolické příklady v umění.
     Temperamentní malba Václava Andrleho patří k tomu druhu tvorby, která čerpá z historických pramenů i z poznatků soudobé vědy, ale hlavně, především, ze svého nitra, z emotivních dojmů, z hravosti nezatížené slohotvornou odpovědností. Anderle je z rodu malířů, kteří usilují o reflexi poznatků soudobé vědy i proměny výtvarného projevu ve všech jeho druzích, možnostech a podobách.
     Šíře zájmů i míra vzdělanosti Václava Andrleho, jeho sečtělost a vlastní kritický postoj k teoriím v oboru historie dávných kultur i vesmírných teorií, stejně jako hluboké povědomí a orientace v esoterice jsou zdroje, z nichž ve své tvorbě bohatě čerpá. Autor své odborné znalosti spojuje s citlivými smysly a nevšední fantazií. Jeho obrazy jsou zároveň příběhy vlastního nitra, zároveň reflexe vědeckých poznatků a exotické vize snů a představ. Prožitky z mnohých cest, po Evropě i mimo ni, žhnoucí slunce, záhadné pyramidy, siluety tajuplných měst, vzpomínky na minulost i na budoucnost – to všechno se otiskuje do malířovy mysli a ovlivňuje jeho bohatou imaginaci.


     Formální odlišnosti jednotlivých děl i výrazná náladovost obrazů plynou z jeho bezbřehé, někdy až téměř dětské zvídavosti a senzitivity. Jeho krajiny (i ty vesmírné) jsou krajinami snů a touhy proniknout do jiných, dalších dimenzí vesmírné existence, jeho opuštěná města jsou místy života dávných civilizací, jeho literové obrazy jsou zašifrovanými vzkazy vyslanými z hloubi lidské historie. Václav Andrle s duší ponořenou do prastarých vrstev kolektivního nevědomí vyvolává archetypické znaky, které dávní předkové zaznamenávali do kamene i do svitků, aby si naklonili přízeň démonů.
     V Andrlově případě intelekt umírňuje emoce, emotivní koriguje intelektuální. Obě polohy však neutají náboj energie, která tvorbu provází, která ovládá veškerou činnost. Bezprostřednost a spontánnost jsou hnacím elementem jeho malby.
     Tvorba Václava Andrleho se odvíjí od tisícileté duchovní tradice lidstva, křesťanské tradice, skrze kterou autor se vší vážností reflektuje a zobrazuje ikony současné civilizace. Zároveň, jak jinak, jsou jeho obrazy dílem hluboké a otevřené zkušenosti vlastní žité skutečnosti člověka počátku jednadvacátého století.

Kdo jsme, odkud jdeme a kam kráčíme – otázka, která provází lidstvo po celá staletí – je mementem i tvorby Václava Andrleho.

Únor 2011
PhDr.Eva Neumannová

 Export do PDF
článek zobrazen: 1535x

Kontakt

 

PhDr. J. V. Andrle CSs.

Sociolog, etnolog a výtvarník

e-mail: info@obrazy-andrle.cz
tel: 602 313 044

 


Při zájmu o obraz mě prosím kontaktjte a  domluvíme si schůzku s prohlídkou vybraného obrazu.

Výstavy / aktuality

Napište nám

obrazy-andrle.cz
Copyright © 2010-2020 - IamWRS vyroba-www.cz