Homepage efekt

12. V. J. Andrle – malíř ženské intuice /2010/


Sledujeme-li reakce vnímatelů obrazů Václava Josefa Andrleho, docházíme k zajímavým závěrům vycházejícím ze srovnání fenoméne mužství a ženství.  Mužům jde podle psychologů o zdůrazňování rozumu, logiky a věcnosti na úkor ženských protějšků. Zvláště v emočním vztahu k ženám se muži cítí v nevýhodě a podtrhují nadřazenost rozumu. Snaží se o určitý únik z ženského objetí. Psychologie nás poučuje, že ženy, ženské ,,vědomí” se vyznačuje spíše obrazností, je širší a méně zaostřeno. Objevuje se typická ženská moudrost, jemná receptivita a intuice. Jsou připomínány ženy věštkyně v historii, když předpovídaly budoucnost. D. Bernsteinová konstatuje, že ženské myšlení je difúzní t.j. přesahující mužskou zaostřenost, cílovost.
Zjistilo se, že ženy jako vnímatelé umění Václava J. Andrleho inklinují k dílům vyznačujícím se impresivní barevností, k romantickým námětům z přírody nebo z kosmu. Andrle umí zobrazit přímo žhavou hmotu zářících barev; vnímatel má pocit, že zrak hněte barevnou hmotu jako magmatickou hmotu přelévajících se energií.
To, že Andrle umí v obrazech vyjádřit celou škálu emocí – od strachu a deprese až po vzrušující radost z přírodního dění a z přírodní krásy nesporně rozšiřuje emocionální působení autorova umění.  Dalším přínosem je bezprostřední inspirace přírodními motivy, například motivy květin. Když si prohlížíme Andrleho krajiny, cítíme bezprostřední vztah autora k přírodnímu dění, dále hledání smyslu přírodního pohybu atmosféry během ročních období. Není to však sezónní malířství – od jara do zimy – nýbrž vyhmátnutí vnitřní krásy přírodního dění v procesu vznikání a zanikání těchto jevů, které člověk v přírodě prožívá velmi osobně v náladách a prožitcích.
Pro obě pohlaví vnímatelů má význam Andrleho malířství historických námětů, například zobrazení motivů z různých náboženství – judaismu, křesťanství, islámu atd. Poznáváme to například na motivech architektury chrámů, pyramid, v křesťanské symbolice Krista atd. Pro všechny vnímatele současně totiž přináší malíř pocity identity s cítěním mnoha kultur, s úctou k duchovním hodnotám těchto kultur . Někdy používá malíř metody vrstvení motivů v zobrazení, mayských architektur. Řadí je vedle sebe jako filmové záběry motivy a scény a tím umocňuje symbolické myšlení vnímatele a sebe samého. Přecitlivělé ženy bolestně reagují na civilizační konflikty a deprimující prostředí plné techniky a proto je pochopitelné, že vítají tématiku přírody s přáním ztotožnit se s přírodní krásou a ponořit se do ní celým tělem. Určitá ozdobnost, estetika harmonicky uspořádaných tvarů v přírodě posiluje i u ženských subjektů pocity klado touhy po harmonii krásna v přírodě, na zahradě, ve volné přírodě atd.
V obrazech Václava J. Andrleho se často setkáváme se zobrazením kruhu, někdy jde o rotující kola. To souvisí se sedmi energetickými centry těla, která bývají popisovány jako rotující kola. Leží na energetických kanálech těla, spojují energii těla s aspekty života lidí – s tělesným zdravím, s vůlí atd.
Andrle sám pro sebe objevuje v lidské postavě centrální energetickou cestu známou jako ,,cesta světla”. Centrální kanál je světle modrý zvnějšku a krvavě červený zevnitř. Andrleho obrazy vybízejí k meditaci. Autor sám prožívá vizualizaci čaker, energetické pocity čakry.
Ženy praktikující jógu se mohou inspirovat Andrlovou meditací. V Andrleho obrazech prožíváme například tzv. ,,stromovou meditaci”. Kdy se používá symbolu stromů, což posiluje kořennou čakru, kdy kořeny zakotvují člověka v zemi. Namalované Andrleho stromy inspirují například ženy praktikující jógu k stromové meditaci soustřeďující se na dech.
Častým motivem v malířově tvorbě je slunce, v nejrůznějších podobách, tvarech v barevných odstínech. Meditace žen nazvaná ,,meditací vnitřního slunce” se může inspirovat malířovými díly. Jde o soustředění na vnitřní slunce, která naplňuje osobní vesmír velkou energií. Když si ženy uvědomují svou čakru  na sluneční paletě,  představují si, že tato čakra sestává ze zlatého jasného světla, které září uvnitř těla jako nějaké slunce. Máme-li pocit, že s každým dechem se vnitřní slunce rozsvěcuje při meditaci vnitřního slunce. Máme stejné pocity při vnímání Andrlových obrazů zobrazujících slunce. Jde vlastně o dvojí proces vnější a vnitřní.
Andrleho obrazy nás vybízejí k inspiracím, zejména se mohou uplatnit v technikách práce s čakrami u žen praktikujících při vyrovnávání přirozených energií těla, což pomáhá získat tělesnou rovnováhu.
Čištění čaker světlem je tedy proces velice důležitý v autorově tvůrčím procesu.

                                Prof. PhDr. Miroslava Klivar


Export do PDF
článek zobrazen: 1653x

Kontakt

 

PhDr. J. V. Andrle CSs.

Sociolog, etnolog a výtvarník

e-mail: info@obrazy-andrle.cz
tel: 602 313 044

 


Při zájmu o obraz mě prosím kontaktjte a  domluvíme si schůzku s prohlídkou vybraného obrazu.

Výstavy / aktuality

Napište nám

obrazy-andrle.cz
Copyright © 2010-2020 - IamWRS vyroba-www.cz